• Contributie

  De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie.
  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de bestuursvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2019 zijn dit de bedragen:
   
  Winter/Zomertraining          1 januari - 1 oktober              €210,-
  Wintertraining                     1 januari tot 1 april                €120,-
  Zomertraining                     1 april tot 1 oktober               €120,-
   
  Pitchingschool                     11 januari t/m 12 juli               €100,-
  Pitchingschool (pupillen) *   11 januari t/m 12 juli                €50,-
  * t/m 12 jaar, peildatum 1 oktober 2019, dus vóór 1 oktober 2019 nog geen 13 jaar.
   
  Winter Hittingschool            12 oktober t/m 14 december    €90,-
  Winter Catchingschool          12 oktober t/m 14 december    €90,-
  Winter Pitchingschool           12 oktober t/m 14 december    €90,-
  Volg je twee trainingen dan krijg je 10% korting en zijn de kosten €162,-
   
  De contributie moet vóór de 1e training betaald zijn.
   
  Beëindiging lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand na de laatste activiteit van het seizoen schriftelijk te worden doorgegeven via info@vipersmnl.nl.
   
  Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt er één schriftelijke aanmaning gestuurd. Hierna kan de factuur alsnog binnen 14 dagen betaald worden. Bij volgende aanmaningen wordt steeds €10,- incassokosten in rekening gebracht.