• Privacybeleid

  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Slow- en Fastpitch Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Slow-en Fastpitch Nederland verstrekt.
  Stichting Slow-en Fastpitch Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
   
  -Uw voor-en achternaam
  -Uw adresgegevens
  -Uw telefoonnummer
  -Uw e-mailadres
  -Uw IP-adres
   
  WAAROM STICHTING SLOW-EN FASTPITCH NEDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
  Stichting Slow-en Fastpitch Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  Daarnaast kan Stichting Slow- en Fastpitch Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met ugesloten overeenkomst van opdracht.
   
  HOE LANG STICHTING SLOW- EN FASTPITCH NEDERLAND GEGEVENS BEWAART
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
   
  DELEN MET ANDEREN
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   
  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
  Op de website van Stichting Slow- en Fastpitch Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
  Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
   
  GOOGLE ANALYTICS
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- advertenties van Stichting Slow- en Fastpitch Nederland bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.
  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
  privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Slow- en Fastpitch Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland heeft hier geen invloed op.
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
   
  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
  info@vipers.nl . Stichting Slow- en Fastpitch Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
   
  BEVEILIGEN
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Slow- en Fastpitch Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
  Stichting Slow- en Fastpitch Nederland op via info@vipersmnl.nl.
  www.vipersmnl.nl is een website van Stichting Slow- en Fastpitch Nederland. Stichting Slow- en Fastpitch Nederland is als volgt te bereiken:
  Vestigingsadres: Gran Canariastraat 48, 1339 XK Almere
  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63061538
  Telefoon:06-81018624