• Met ingang van seizoen 2020 is Tammie Lijbers als catching-instructeur betrokken bij de Vipers. 
    Tammie en Laura zullen samen de catcher-trainingen bij de Vipers Winterschool voor hun rekening nemen.