• Wat is de UFSA? Het staat voor United Fastpitch Softball Academies en daarmee is de lading precies gedekt. Deze samenwerkende organisaties zijn academies en/of andere initiatieven voor de promotie van fastpitch softball en het opleiden van jonge speelsters. Vanuit de UFSA wordt enerzijds met combinatieteams deelgenomen aan toernooien en anderzijds EVENTS georganiseerd. Op dit moment gaat het om:

  Ambitie

  De UFSA positioneert zich nadrukkelijk naast en in aanvulling op de reguliere (jeugd)competities en is bedoeld om jonge speelsters met voldoende motivatie extra mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Dit doen wij door het op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden van extra trainingen en speelmomenten (Events). In samenwerking met verenigingen en nationale selecties wordt getracht een zo evenwichtig mogelijk opleidingsprogramma te garanderen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om verenigingen te ondersteunen (kader- en officialontwikkeling).

  Route

  Om dit te bereiken worden er in diverse regio’s initiatieven ontwikkeld (Softball Academies) en organiseren zij gezamenlijk z.g. EVENTS (wedstrijdmomenten) gedurende de zomer- en winterperiode.

  De initiatieven zoals die zich nu aandienen bevinden zich nog in verschillende ontwikkelingsstadia en ook elk initiatief kent een aantal specifieke kenmerken ("couleur locale"). Het zijn en blijven zelfstandige stichtingen die zich verbinden aan de ontwikkeling in de eigen regio. Dat levert ervaringen op die we in de komende jaren kunnen benutten om de initiatieven verder uit te bouwen.

  De basis wordt gevormd door afspraken die voor seizoen 2017 van kracht zullen zijn en betrekking hebben op de data (EVENTS), de wijze waarop teams voor de EVENTS (kunnen) worden samengesteld, de communicatie (speelsters/verenigingen) en de wijze waarop coaches betrokken (kunnen) worden.

  De procedure van samenstelling combinatieteams wordt per toernooi of EVENT bepaald. Dit kunnen regiogebonden teams zijn, maar ook teams die door middel van het draftsysteem worden samengesteld.